Uverejnené 7.5.2020

Hrad Šomoška

Po uvoľnení opatrení, štartuje turistická sezóna 2020
8. máj o 9:00 h s dodržaním obmedzení, odstup 2 m. pri pokladni, rúška.. atď.
Ceny zostavujú pôvodné z roku 2019.
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.